Zorgprogramma – Leenders & van Riel Huisartsen – Boxtel
Header afbeelding
Leenders & van Riel Huisartsen
Bosscheweg 5 5281 AE
Boxtel

Zorgprogramma

Behandelinformatie

smr

Stoppen met roken

Wilt u stoppen met roken, maar wacht u op het juiste moment? Of hebt u al geprobeerd om te stoppen,
maar lukt het u niet alleen? Stoppen met roken is erg moeilijk. U wilt stoppen met roken? Sinefuma kan u helpen!


 

 

 

 

 

Wat is suikerziekte, dan wel diabetes mellitus?

Diabetes mellitus (kortweg diabetes) is een stofwisselingsziekte met teveel glucose in het bloed. Er zijn meerdere vormen van diabetes. De bekendste zijn type 1 en type 2, in de volksmond ook wel jeugddiabetes en ouderdomsdiabetes genoemd. Type 2 ontstaat als er in uw lichaam te weinig insuline wordt aangemaakt en uw lichaam minder gevoelig is voor insuline. Het gevolg is dat de hoeveelheid glucose (ook wel suiker genoemd) in uw bloed te hoog is. Daarom spreekt men ook wel van suikerziekte. Deze vorm wordt vooral in de huisartsenpraktijk behandeld. Type 1 wordt vooral in het ziekenhuis behandeld.

Controles bij diabetes
Als er bij u diabetes mellitus is vastgesteld, komt u onder controle van de praktijkondersteuner. Zij zal elke 3 maanden met u kijken naar de hoogte van de gemiddelde suiker, het HbA1c genoemd. Hiermee ziet zij of de diabetes goed onder controle is. Daarnaast controleert zij de bloeddruk en het gewicht. Een goede controle zorgt voor de minste risico op klachten van diabetes, hart- en vaatziekten, voetklachten.
Daarnaast kunnen een gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging, een normaal lichaamsgewicht,
een normale bloeddruk en niet roken de kans op klachten verminderen. Indien het nodig is, worden de medicijnen in samenspraak met de huisarts aangepast.

Meer informatie vindt u op www.diep.info , www.thuisarts.nl en of www.keerdiabetesom.nl

 

 

 

Wat is hoge bloeddruk ?

Hoge bloeddruk is geen ziekte, maar geeft wel een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Bij de aanpak van hoge bloeddruk gaat het erom dit risico te beperken. We bekijken uw leefstijl en gaan na of er nog andere risicofactoren zijn die de kans op hart- en vaatziekten vergroten, zoals roken, een eerdere hart- en vaatziekte, suikerziekte (diabetes mellitus) en een te hoog cholesterol. Dan kunnen we inschatten hoe groot uw risico is en wat u kunt doen om uw risico te verlagen. Soms is verandering van leefstijl voldoende om uw risico te verlagen. Vaak daalt daardoor ook uw bloeddruk. In andere gevallen zijn toch ook medicijnen nodig (voor uw bloeddruk, suiker of cholesterol) om uw risico op hart- en vaatziekten te verlagen.

Wat zijn de klachten?
Hoge bloeddruk geeft zelden klachten. Medicijnen om uw bloeddruk te verlagen
Of u bloeddrukverlagende medicijnen nodig heeft, hangt af:
– van uw bloeddruk
– uw risicofactoren (bijvoorbeeld roken of een verhoogd cholesterolgehalte)
– van het geschatte risico op hart- en vaatziekten. Hierbij wordt rekening gehouden met uw leeftijd en of u man of vrouw bent.
Controle
Bij medicijngebruik horen controles. De meeste patiënten komen elke jaar om hun bloedruk te laten meten en hun welbevinden met de praktijkondersteuner te bespreken. Om medicatietrouw en de leefregels goed te kunnen volhouden is deze controle van belang

Wel of niet uw risicoprofiel laten bepalen?
Als u meer wilt weten over uw risicofactoren voor hart- en vaatziekten en welke maatregelen u kunt nemen om het risico te verlagen, dan kunt u uw risicoprofiel laten bepalen. Een aantal risicofactoren kent u zelf al, zoals hart- en vaatziekten in uw familie, of u rookt, gezond eet en voldoende beweegt. De andere risicofactoren kunnen we in de praktijk controleren: we meten de bloeddruk en doen bloedonderzoek naar het glucose (bloedsuiker) en cholesterolgehalte. Als u wilt, kunnen we daarna verder praten over uw risico op hart- en vaatziekten en hoe u dat kunt verminderen. We bekijken hoe we uw kans op een gezond leven kunnen verbeteren.

 

 

 

Beweegadviezen

Ondersteuning bij het bewegen
Bewegen heeft veel voordelen, zoals je conditie en gezond gevoel, het verkleint de kans op hart-vaatziekten en verlaagt je bloeddruk. Als je diabetes hebt, is bewegen belangrijk om je glucosewaarde goed te houden of zelfs te laten dalen.
Bij het afvallen is bewegen ook het geheim om tot gewichtsafname te komen. Het advies is om elke dag 30 minuten matig intensief (uw hartslag gaat omhoog, maar u raakt niet buiten adem) te bewegen.

Begeleiding bij het afvallen.
Overgewicht is voor veel mensen een probleem. Waarom de ene mens sneller dik wordt dan de ander, is niet duidelijk.
Erfelijkheid, de stofwisseling, voeding en de hoeveelheid lichaamsbeweging spelen een rol.
Ook de persoonlijke omstandigheden zijn van invloed. Sommige mensen eten te veel bij verdriet of problemen.
Een te hoog gewicht is slecht voor uw gezondheid. Het verhoogt de kans op hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten,
suikerziekte of gewrichtsklachten. Heeft u behoefte aan begeleiding bij het afvallen? Een dietiste of fysiotherapeut kan u hierbij helpen.

 

 

 

Wat is COPD?

De afkorting COPD komt uit het Engels en staat voor ‘chronic obstructive pulmonary disease’.
Vroeger heette dit chronische bronchitis en longemfyseem. COPD is een ziekte waarbij de luchtwegen blijvend vernauwd zijn en de longen steeds minder goed werken. De oorzaak is een voortdurende (‘chronische’) ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Hierdoor raken vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen blijvend beschadigd. Of u COPD heeft kunnen we onderzoeken met een blaastest (longfunctietest). Op een longfoto is het niet duidelijk te zien. U vindt meer informatie over COPD op www.longfonds.nl.

Longfunctie-onderzoek
Met een longfunctie-onderzoek meten we of uw longen goed werken. Zijn de luchtwegen vernauwd? En zo ja, hoe erg dan?
Verder bekijken we welke medicijnen helpen en hoe goed ze dat doen. Wanneer u al medicijnen gebruikt,
kunnen we zien of de dosis moet worden aangepast.
Uw longfunctie wordt met een spirometer in de praktijk gemeten. Uw blaasgegevens worden opgeslagen in
een computer en kunnen op een grafiek worden uitgeprint.

Wat wordt gemeten?
De spirometer meet de maximale hoeveelheid lucht die u kunt inademen of uitademen. Dit zegt iets over de inhoud van uw longen. Ook wordt gemeten hoeveel lucht u in één seconde kunt uitblazen. Dit zegt iets over de vernauwing van de luchtwegen.

Hoe ontstaat het?
De belangrijkste oorzaak van COPD is roken. COPD kan ook ontstaan als gevolg van langdurig werken in een omgeving met veel steen-, metaal- of graanstofdeeltjes in de lucht. Door contact met rook of prikkelende stofdeeltjes in de lucht ontstaat een chronische ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen en de longblaasjes raken hierdoor steeds meer beschadigd. De schade is blijvend en herstelt zich niet. COPD komt niet door een allergie.

 

 

 

Wat is astma?

Astma is een onsteking van de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd
kleine ontstekingen zijn in de longend. Dit kan veel klachten veroorzaken.
Astma geeft niet elke dag klachten. Toch is het een ziekte die niet over gaat. Dit komt doordat de
longen bij astma altijd een beetje ontstoken zijn. Dat is niet hetzelfde als een longontsteking. Een
longontsteking wordt meestal veroorzaakt door een bacterie. Een behandeling met medicijnen werkt
dan vrij snel. Bij astma kunnen de klachten soms weken tot maanden aanhouden. Soms zijn er
periodes waarin u weinig tot niets merkt van de astma. Dan lijkt het genezen, maar is het niet. De
klachten bij astma kunnen veroorzaakt worden door verschillende prikkels, zowel allergisch als
niet-allergisch.

Soorten astma
Er zijn verschillende soorten astma, zoals allergisch astma, niet-allergisch astma en
inspanningsastma. Astma is onvoorspelbaar. Dwz dat u er het ene moment meer last van kan
hebben dan het andere.
Wilt u meer lezen over astma? Kijk dan op www.longfonds.nl.